Aðrar merkingar

CE merking skal vera skýr og varanleg

Ef persónuhlíf er með öðrum merkingum svo sem stærðarmerkingum, umhverfismerkingum o.þ.h. þá skulu þær merkingar vera þannig að þær valdi ekki misskilningi eða skyggi á CE-merkinguna.
CE-merkingum skulu hins vegar í einstaka tilfellum fylgja frekari merkingar sem sýna sérstök not búnaðarins. Þetta á fyrst og fremst við um hanska og hlífðarfatnað.
 
Í  reglum nr. 501/94 um gerð persónuhlífa er fjallað um upplýsingamerki og önnur auðkenni sem sett eru á persónuhlífar. Þar segir í I. viðauka, gr. 2.12:
 
"Persónuhlífar með eitt eða fleiri auðkenni eða upplýsingamerki sem beinlínis eða óbeinlínis varða hollustu og öryggi. Æskilegt er að auðkenni og upplýsingamerki sem beint eða óbeint varða hollustu og öryggi og sett eru á persónuhlífar af þeim gerðum eða flokkum sem hér um ræðir séu samræmdar skýringarmyndir eða táknmyndir og verða þau að haldast fullkomlega læsileg meðan á öllum fyrirsjáanlegum nýtingartíma stendur. Merkin skulu auk þess vera gerð til hlítar, nákvæmlega og skiljanlega þannig að komið sé í veg fyrir mistúlkun þeirra; orð eða setningar sem þeim kunna að fylgja skulu vera letruð á opinberu máli eða málum þess aðildarríkis þar sem persónuhlíf er notuð. Nú er persónuhlíf, eða íhluti hennar, of smá til að nauðsynleg merking komist þar fyrir að öllu eða einhverju leyti og skulu þá viðeigandi upplýsingar veittar á umbúðum og í notkunarleiðbeiningum framleiðanda."
 
Í staðli EN 340:2003 er fjallað m.a. um auðkenni og upplýsingamerki. Staðallin heitir “Hlífðarfatnaður – Almennar kröfur” og er seldur hjá Staðlaráði Íslands.
 
Í staðlinum segir að mælt sé með því að tölur séu ekki smærri en 2 mm og upplýsingamerki ekki smærri en 10 mm að meðtöldum ramma. Einnig er mælt með því að upplýsingamerkin séu svört á hvítum grunni. Upplýsingamerki sem vara við lífshættu ættu að vera á ytra byrði vörunnar.

 Tafla 1 - Upplýsingamerki - Táknmerki (sbr. staðall EN 340:2003):

Upplýsingamerki Vara er ætluð sem vörn við vinnu við/með:  Upplýsingamerki Vara er ætluð sem vörn við vinnu við/með:
Persónuhlífar hreyfanlegir hlutir Hreyfanlegum hlutum

ISO 7000-2411

Persónuhlífar hiti og eldur Hita og eldi

ISO 7000-2417

Persónuhlífar - Kuldi Kulda

ISO 7000-2412

Persónuhlífar skurðir og stungur Skurðum og stungum

ISO 7000-2483

Persónuhlífar - Veður Veðri

ISO 7000-2413

Persónuhlífar geislavirkni Geislavirkni

ISO 7000-2484

Persónuhlífar - Hættuleg efni Hættulegum efnum

ISO 7000-2414

Persónuhlífar - Örverur Örverum

ISO 7000-2491

Persónuhlífar - Stöðurafmagn Stöðurafmagni

ISO 7000-2415

   
Persónuhlífar keðjusagir Keðjusög

ISO 7000-2416

   

Tafla 2 - Upplýsingamerki sem segja til um ætluð not hlífðarfatnaðarins (sbr. staðall EN 340:2003):

Hlífðarfatnaður (hlífðarbúnaður) fyrir slökkviliðsmenn

ISO 7000-2418

Endurskinsfatnaður (endurskinsbúnaður)

ISO 7000-2419

Hlífðarfatnaður (hlífðarbúnaður) fyrir vinnu með háþrýstibúnað

ISO 7000-2482

Hlífðarfatnaður (hlífðarbúnaður) fyrir vélhjólaökumenn

ISO 7000-2618

Persónuhlífar - hlífðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn Persónuhlífar endurskinsfatnaður Persónuhlífar - Hlífðarfatnaður fyrir vinnu með háþrýstibúnað Persónuhlífar - hlífðarfatnaður fyrir vélhjólaökumenn
Mynd 1 - Grunnur að táknmynd sem upplýsir um vörn hlífðarfatnaðar (ISO 7000-2410):
Vörn hlífðarfatnaðar
Mynd 2 - Notkunarleiðbeiningar (ISO 7000-1641):
Notkunarleiðbeiningar persónuhlífa
 
Í reglum nr. 707/1995 um öryggis- og heilbrigðismerki á vinnustöðum er m.a. kveðið á um lágmarkskröfur um skilti  eins og boðmerki varðandi notkun persónuhlífa á vinnustað.
 
Persónuhlífar augnhlífar Persónuhlífar hjálmar Persónuhlífar heyrnarhlífar Persónuhlífar öndunargrímur Persónuhlífar andlitshlífar
Persónuhlífar hanskar Persónuhlífar hlífðarfatnaður Persónuhlífar öryggisskór Persónuhlífar öryggislínur Persónuhlífar hættumerki