Leiðbeiningar um heilsufarsskoðanir

Leiðbeiningar um vinnutengdar heilsufarsskoðanir, skráningu og tilkynningar slysa, atvinnusjúkdóma og atvinnutengdra sjúkdóma

Leiðbeiningar

Leiðbeiningarnar eru einkum ætlaðar þeim sem annast heilsufarsskoðanir starfsmanna, skráningu og tilkynningar slysa, atvinnusjúkdóma og atvinnutengdra sjúkdóma. Tekin eru upp helstu atriði í reglum og reglugerðum sem varða þessi atriði og settar hafa verið skv. lögum um vinnuvernd nr. 46/1980 (hér eftir nefnd vinnuverndarlögin). Þegar vitnað er í reglur og reglugerðir er yfirleitt um beinar tilvitnanir að ræða (án tilvitnunarmerkja) en þau atriði einkum tilfærð sem varða heilslufarsskoðanir beint. Stundum er vitnað til greina eða viðauka annars staðar í reglunum eða reglugerðunum og er þá nauðsynlegt fyrir notendur að fletta þeim upp en allar reglur og reglugerðir sem falla undir vinnuverndarlögin má finna á heimasíðu Vinnueftirlitsins. Oft er vitnað til ákvæða um áhættumat. Til að forðast óþarfa endurtekningar verður framvegis í leiðbeiningum þessum yfirleitt talað um reglugerðir og er þá átt við hvort heldur reglur eða reglugerðir.  Hér fyrir neðan er farið yfir þessi atriði í nokkrum köflum.

Hverjir sinna heilsufarsskoðunum?

Heilbrigðisstarfsmenn skulu annast heilsufarsskoðanir starfsmanna og skal við þær tekið mið af áhættumati á vinnustað eða þekktum áhættuþáttum ef lögbundið áhættumat hefur ekki verið gert.
 
Atvinnurekendum ber ekki skylda til að bjóða starfsmönnum upp á almenna heilsugæslu en er það frjálst.

Efnisyfirlit