Námskeið

ADR - námskeið

Námskeið Lengd     Réttindi Verð
Grunnnámskeið 3 dagar Flutningur stykkjavöru, ekki þó sprengifim efni né geislavirk efni 69.700,-
Tankaflutningur 2 dagar Flutningur í tönkum (t.d. olía, bensín, tjara) 42.100,-
Sprengifim efni (flokkur 1) 1 dagur Flutningur á sprengifimum efnum 19.500,-
Geislavirk efni (flokkur 7) 1 dagur Flutningur á geislavirkum efnum 19.500,-

Greitt er sérstaklega fyrir útgáfu ADR-skírteina, skv. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits og þjónustustörf Vinnueftirlitsins, gjaldliðir 112 og 113.

ADR endurmenntun

Námskeið Lengd  Verð
Grunnnámskeið 1 dagur 28.700,-
Tankaflutningur 1 dagur 22.100,-
Sprengifim efni (flokkur 1) 1 dagur 19.500,-
Geislavirk efni (flokkur 7) 1 dagur 19.500,-

Afsláttur er veittur ef fyrirtæki sjá um húsnæði, kennslubúnað og skráningu (útvegun) nemenda.

Öryggistrúnaðarmannanámskeið

Námskeið  Lengd  Verð
Vinnuverndarnámskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði
Netnámskeið
  39.600,-

Þjónustuaðilar í vinnuvernd

Námskeið Lengd Verð
Þjónustuaðilar í vinnuvernd 2,5 dagur 71.300,-

Ýmis stutt vinnuverndarnámskeið

Námskeið  Lengd  Verð
Áhættumat fyrir lítil fyrirtæki, Efnanoktun á rannsóknarstofum, Efnanotkun á vinnustað og áhættumat, Einelti - stefna og viðbragðsáætlun, Eldhús og mötuneyti, Fallvarnir - vinna í hæð, Kælikerfi fyrir fiskvinnslu, Líffræðilegir skaðvaldar, Líkamlegir áhættuþættir við vinnu, Vinna í lokuðu rými,  Þrýstibúnaður - öryggi, Vinnuverndarnámskeið fyrir stjórnendur, Vinnuverndarnámskeið fyrir verkstjóra, Öryggismenning, Öryggisstjórnkerfi 3 klst.
2 klst.
1 klst.
18.000,-
15.000,-
12.000,-
Áhættumat - grunnnámskeið 4 klst. 22.600,-
Umhirða katla 6 klst. 27.200,-

Vinnuvélanámskeið

Námskeið  Verð
Byggingakrananámskeið 43.600,-
Frumnámskeið 48.200,-
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, einn réttindaflokkur 26.700,- 
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, tveir réttindaflokkar 35.000,-
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, þrír réttindaflokkar 43.600,-
Brúkrananámskeið C flokkur 10.300,-

Sé sérstaklega óskað eftir að vinnuvélanámskeið sé haldið eftir kl. 16:00 eða um helgar leggst 40% álag á þau. Ferðakostnaður greiðist af verkbeiðanda.
Námskeið á erlendum málum eru með álagi.

Önnur námskeið sem veita réttindi

Námskeið  Verð
Námskeið um meðferð sprengiefna 118.900,-
Námskeið um meðhöndlun asbests 20.000,-