Námskeið

ADR - námskeið

Námskeið Lengd     Réttindi Verð
Grunnnámskeið 3 dagar Flutningur stykkjavöru, ekki þó sprengifim efni né geislavirk efni 68.000,-
Tankaflutningur 2 dagar Flutningur í tönkum (t.d. olía, bensín, tjara) 41.000,-
Sprengifim efni (flokkur 1) 1 dagur Flutningur á sprengifimum efnum 19.000,-
Geislavirk efni (flokkur 7) 1 dagur Flutningur á geislavirkum efnum 19.000,-

Greitt er sérstaklega fyrir útgáfu ADR-skírteina, skv. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits og þjónustustörf Vinnueftirlitsins, gjaldliðir 113 og 114.

ADR endurmenntun

Námskeið Lengd  Verð
Grunnnámskeið 1 dagur 28.000,-
Tankaflutningur 1 dagur 21.500,-
Sprengifim efni (flokkur 1) 1 dagur 19.000,-
Geislavirk efni (flokkur 7) 1 dagur 19.000,-

Afsláttur er veittur ef fyrirtæki sjá um húsnæði, kennslubúnað og skráningu (útvegun) nemenda.

Öryggistrúnaðarmannanámskeið

Námskeið  Lengd  Verð
Vinnuverndarnámskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði 2 dagar 40.500,-

Þjónustuaðilar í vinnuvernd

Námskeið Lengd Verð
Þjónustuaðilar í vinnuvernd 2,5 dagur 69.500,-

Ýmis stutt vinnuverndarnámskeið

Námskeið  Lengd  Verð
Áhættumat fyrir lítil fyrirtæki, Efnanoktun á rannsóknarstofum, Efnanotkun á vinnustað og áhættumat, Einelti - stefna og viðbragðsáætlun, Eldhús og mötuneyti, Fallvarnir - vinna í hæð, Kælikerfi fyrir fiskvinnslu, Líffræðilegir skaðvaldar, Líkamlegir áhættuþættir við vinnu, Vinna í lokuðu rými,  Þrýstibúnaður - öryggi, Vinnuverndarnámskeið fyrir stjórnendur, Vinnuverndarnámskeið fyrir verkstjóra, Öryggismenning, Öryggisstjórnkerfi 3 kennslust. 17.500,-
Áhættumat - grunnnámskeið 4 kennslust. 22.000,-
Vinnuslys og slysaskráning,
Hönnun og vinnuvernd
4 kennslust.  22.000,-
Hættur við jarðorkuvinnslu I og II 4 kennslust. 26.000,-
Umhirða katla 6 kennslust. 26.500,-

Vinnuvélanámskeið

Námskeið  Verð
Byggingakrananámskeið 42.500,-
Frumnámskeið 47.000,-
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, einn réttindaflokkur 26.000,- 
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, tveir réttindaflokkar 34.000,-
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, þrír réttindaflokkar 42.500,-
Brúkrananámskeið C flokkur 10.000,-

Sé sérstaklega óskað eftir að vinnuvélanámskeið sé haldið eftir kl. 16:00 eða um helgar leggst 40% álag á þau. Ferðakostnaður greiðist af verkbeiðanda.
Námskeið á erlendum málum eru með álagi.

Önnur námskeið sem veita réttindi

Námskeið  Verð
Námskeið um meðferð sprengiefna 116.000,-
Námskeið um meðhöndlun asbests 19.500,-