Skipurit

Vinnueftirlitið heyrir undir Félagsmálaráðuneytið og félagsmálaráðherra skipar stjórn þess til fjögurra ára í senn. Stjórnarmenn eru níu. Ráðherra skipar formann án tilnefningar, en aðrir stjórnarmenn eru tilnefndir af aðilum vinnumarkaðarins. 

Núverandi skipurit tók gildi 1. janúar 2017.

Skipurit Vinnueftirlitsins