Fréttir

Ný reglugerð um þrýstibúnað

29.11.2017

reglugerð nr. 1022/2017 um þrýstibúnað innleiðir tilskipun 2014/68/ESB um samræmingu laga um að bjóða þrýstibúnað fram á markaði. 

Helstu nýmælin með þessari reglugerð eru þau að ná fram þeim viðmiðunum sem sett eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingar og pökkun efna og efnablandna, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 768/2008/EB um sameiginlegan ramma um markaðssetningu á vörum, nánar tiltekið er um er að ræða samræmingu vegna nýrrar Efnafræðilöggjafar ESB (REACH) og löggjafar ESB á sviði markaðseftirlits.

Þær kröfu sem framangreind reglugerð hefur í för með sér munu ekki verða afturvirkar og munu eldri reglur nr. 571/2000 um þrýstibúnað gilda um þann búnað sem framleiddur var fyrir 27. nóvember sl.

Vinnueftirlitið metur það svo að þessi reglugerð muni ekki hafa mikil áhrif í för með sér fyrir atvinnulífið í landinu þar sem í grunninn eru efnisákvæði þessarar nýju reglugerðar þau sömu eða svipuð og í fyrri reglum.