Fréttir

Niðurstöður úr eftirlitsátaki í byggingariðnaði sem fram fór í júní 2003

13.8.2003

Vinnueftirlitið tekur þátt í Evrópsku eftirlitsátaki á byggingarvinnustöðum sem fram fer árin 2003 og 2004. Alls taka 17 þjóðir þátt í átakinu þ.e.a.s. öll 15 aðildarríki Evrópusambandsins auk Íslands og Noregs sem eru aðilar að hinu Evrópska efnahagssvæði. Átakið er framkvæmt samtímis í öllum löndunum. Fyrsti hluti átaksins fór fram í júní 2003. ( sjá nánar grein um átakið og sérstakan kynningarbækling um átakið).

Í átakinu í júní voru heimsóttir 74 byggingarvinnustaðir og skoðað var sérstaklega hvernig staðið var að fallvörnum t.d. á vinnupöllum, þökum, umhverfis göt í gólfi og alls staðar þar sem hætta er á falli. Í því sambandi var metið hvernig verktakar standa að vali, notkun og viðhaldi tækja og búnaðar.

Einnig var sérstaklega skoðað hvernig verkkaupar og verktakar standa sig í að uppfylla kröfur sem fram koma í reglum nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum. Í því sambandi voru eftirfarandi atriði skoðuð:

 • hafði samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála verið skipaður
 • hafði verið gerð öryggis- og heilbrigðisáætlun
 • hafði byggingarframkvæmdin verið tilkynnt til Vinnueftirlitsins
 • var öryggis- og heilbrigðishandbók fyrirliggjandi.

Helstu niðurstöður átaksins í júní voru eftirfarandi:

 • heimsóttir voru 74 byggingarvinnustaðir
 • starfsmannafjöldi á þessum 74 byggingarvinnustöðum var alls 1453
 • fjöldi verktaka og undirverktaka á þessum 74 byggingarvinnustöðum var alls 265
 • gerðar voru kröfur um meiri eða minni úrbætur á 60 af þessum 74 byggingarvinnustöðum
 • vinna var bönnuð á 2 stöðum
 • einn aðili var kærður vegna mikils vanbúnaðar á vinnupöllum

Hjálagt má sjá niðurstöður átaksins á sérstökum skýrslublöðum sem hver þjóð skilar til Evrópusambandsins að loknu hverju átaki. Skilað er skýrslu eftir stærð fyrirtækja, en stærðarflokkarnir eru fyrirtæki með

 • 1-5 starfsmenn
 • 6-20,
 • 21-50 og
 • fleiri en 50 starfsmenn.

Átakið verður endurtekið dagana 8-19 september 2003.