Fréttir

Leiðbeiningar um vinnuvernd fyrir erlenda starfsmenn - Information about occupational health and safety

4.3.2002

Vinnuvernd á Íslandi
Leiðbeiningar fyrir erlenda starfsmenn

Tungumálaerfiðleikar valda því að margir erlendir starfsmenn á Íslandi þekkja ekki rétt sinn eða skyldur varðandi vinnuvernd. Einnig er hugtakið vinnuvernd framandi fyrir marga þeirra því að sumir hinna erlendu starfsmanna koma frá löndum þar sem vinnuvernd er lítt þróuð. Því er talin mikil þörf á að gefa út leiðbeiningar um vinnuvernd fyrir erlenda starfsmenn og hófst það verkefni á síðasta ári. Félagsmálaráðuneytið veitti góðfúslega styrk til þessa kostnaðarsama verkefnis.

Sjö tungumál auk íslensku
Ljóst er að ekki er hægt að gefa út leiðbeiningar á öllum tungumálum sem töluð eru af erlendum starfsmönnum á Íslandi. Sumir hóparnir eru það fámennir að útgáfa á viðkomandi tungumálum verður af kostnaðarástæðum að bíða betri tíma. Stærsti hópur erlendra starfsmanna er frá Póllandi og sker fjöldi þeirra sig úr miðað við aðra hópa.
Leitað var ráðgjafar til Útlendingaeftirlitsins, Vinnumálastofnunar, Hagstofu Íslands og Alþjóðahúss (áður Miðstöðvar nýbúa) við val á tungumálum og varð niðurstaðan sú að gefa leiðbeiningarnar út á sjö tungumálum auk íslensku. Ekki þótti hentugt að gefa efnið út á öllum tungumálunum í sama ritinu og var því ákveðið að hafa ritin fjögur, þannig:

a) á pólsku og íslensku (32 bls.) 
b) á ensku, spænsku og íslensku (51 bls.) 
c) á tælensku, víetnömsku og íslensku (51 bls.)
d) á rússnesku, serbnesku/króatísku og íslensku  (51 bls.)

Eins og sjá má verður íslenski textinn prentaður í öllum heftunum og er það gert til að íslenskir starfsmenn geti lesið textann með erlendum starfsmönnum og verið þeim til aðstoðar við að glöggva sig á innihaldinu.

Þegar þetta er skrifað (25. febrúar 2002) eru fyrstnefndu tvö heftin þegar komin út.

Efni ritsins
Eins og gefur að skilja er ekki hægt í einni lítilli bók að gefa tæmandi upplýsingar um öll ákvæði laga, reglna og reglugerða sem gilda um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á hinum fjölmörgu, mismunandi vinnustöðum. Því var valin sú leið að greina frá þeim þáttum vinnuverndar sem snerta flesta vinnustaði og skírskota því til breiðs hóps starfsmanna. Sem dæmi má nefna ábyrgð og skyldur atvinnurekenda, verkstjóra og starfsmanna, tilkynningu vinnuslysa, innra vinnuverndarstarf í fyrirtækjum, öryggisbúnað véla, hávaðavarnir á vinnustöðum, húsnæði vinnustaða, vinnuumhverfi þungaðra kvenna, að handleika byrðar, skjávinnu, félagslega áhættuþætti o.m.fl.

Rit þetta mun vonandi auka þekkingu erlendra starfsmanna á réttindum þeirra og skyldum varðandi vinnuvernd og bæta þar með vinnuaðstæður þeirra. Einnig er það von Vinnueftirlitsins að stéttarfélög, stofnanir og fyrirtæki, sem hafa erlenda starfsmenn innan sinna vébanda, notfæri sér þetta rit til að auka skilning starfsmanna á hve mikilvægt það er að stjórnendur og starfsmenn framfylgi lögum og reglum um vinnuvernd.

Hvar er hægt að fá ritið?
Hægt er að fá ritið á umdæmisskrifstofum Vinnueftirlitsins. Pólsk-íslenska ritið kostar kr. 700 en ensk-spænsk-íslenska ritið kostar kr. 800.