Fréttir

Helstu rannsóknir á árunum 1995 - 2007

6.6.2005

2007
Ólöf Eiríksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Herdís Sveinsdóttir og Hólmfríður K. Gunnarsdóttir. (2007). Á vaktinni. Viðhorf fólks og væntingar. Rannsóknastofa í vinnuvernd. Ritröð Rannsóknastofu í vinnuvernd, 2007:1. ISSN 1670 6781

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Herdís Sveinsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir. (2007). Birtingarmyndir vanlíðanar hjá konum í hópi grunnskólakennara . Tímaritið Netla. 

2006
Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Herdís Sveinsdóttir, Jon Gunnar Bernburg, Hildur Friðriksdóttir og Kristinn Tómasson. Lifestyle, harassment at work and self-assessed health of female flight attendants, nurses and teachers. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2006; 27: 165-172.

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Margrét Einarsdóttir (2006) ?Þetta svona venst? Um upplýsingatækni, kynferði og líðan í þjónustuverum. Í Úlfar Hauksson (Ritstj.). Sjöunda ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum. (bls. 411-423). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Ágústa Guðmarsdóttir og Kristinn Tómasson (2006) Heilsuefling í leikskólum í Reykjavík. Áhættumat árið 2000. Læknablaðið. 92 bls. 599 - 607.

2004
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson. Einelti á vinnustað, vinnuskipulag og líðan starfsmanna. Einelti á vinnustað, vinnuskipulag og líðan starfsmanna (2004).
Læknablaðið; 90: 847-51.

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kristinn Tómasson, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir. Vinnuálag og líðan mismunandi starfshópa kvenna í öldrunarþjónustu (2004). Læknablaðið 3 tbl. 90 árg.

Gudbjorg Linda Rafnsdottir and Margret Lilja Gudmundsdottir. New technology and its impact on well being. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2004;22: 31?39.

Holmfridur K. Gunnarsdottir, Kristinn Tomasson and Gudbjorg Linda Rafnsdottir. Well-being and self-assessed health among different groups of female personnel in geriatric care. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2004;22:41?47.

Gudbjorg Linda Rafnsdottir, Holmfridur K. Gunnarsdottira and Kristinn Tomasson. Work organization, well-being and health in geriatric care. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation (2004). 22:49-55.

Holmfridur K. Gunnarsdottir and Kristinn Tomasson. Mortality among female industrial workers in Iceland. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2004;22:63?68.

Kristinn Tómasson, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Guðbjörg L. Rafnsdóttir, Berglind Helgadóttir. Correlates of probable alcohol abuse among women working in nursing homes. Scandinavian Journal of Public Health 32, Number 1 / February 2004:  47?52.

2003
Heilsufar, líðan og vinnuumhverfi kennara. Rannsókn unnin í samstarfi Rannsóknarstofnunar í hjúkrunarfræði og Vinnueftirlitsins (2003). Höfundar: Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir. Skýrslan er 100 bls.

Könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga. Rannsókn unnin í samstarfi Rannsóknarstofnunar í hjúkrunarfræði og Vinnueftirlitsins (2003). Höfundar: Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir. Skýrslan er 110 bls. Ath. þetta er stór skrá 6,8 mb

Heilsufar, líðan og vinnuumhverfi flugfreyja. Rannsókn unnin í samstarfi Rannsóknarstofnunar í hjúkrunarfræði og Vinnueftirlitsins (2003). Höfundar: Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir. Skýrslan er 107 bls.

Holmfridur K. Gunnarsdottir, Gudbjorg L. Rafnsdottir, Berglind Helgadottir, Kristinn Tomasson. Psychosocial risk factors for musculoskeletal symptoms among women working in geriatric care. Am J Ind Med 2003; 44: 679-684.

Rannsókn á vinnu og vinnuumhverfi lækna Landspítala-Háskólasjúkrahúss . í samvinnu Vinnueftirlitsins og Læknaráðs Landspítala-Háskólasjúkrahúss (2003). Höfundar fyrir hönd Vinnueftirlitsins: Kristinn Tómasson, Hildur Friðriksdóttir og Ása G. Ásgeirsdóttir

Sigrún Kristjánsdóttir. Áhrif upplýsingatækni á vinnuumhverfi og persónuvernd: Lögfræðileg úttekt. Skýrslan er unnin í samvinnu Persónuverndar og Vinnueftirlitsins (2003). Skýrslan er 73 bls.

Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir. Heilsufar, líðan og vinnuumhverfi flugfreyja. Skýrslan er unnin í samvinnu Hjúkrunardeildar Háskóla Íslands og Vinnueftirlitsins (2003). Skýrslan er 107 bls.

Tómas Helgason, Kristinn Tómasson og Tómas Zoëga. Algengi og dreifing notkunar geðdeyfðar-, kvíða- og svefnlyfja. Læknablaðið 2003; 89: 15-22.

2002
Gunnar Guðmundsson, Kristinn Tómasson, Vilhjálmur Rafnsson, Ásbjörn Sigfússon, Ólafur Hergill Oddsson, Unnur Steina Björnsdóttir, Víðir Kristjánsson, Sigurður Halldórsson og Helgi Haraldsson. Greining atvinnusjúkdóma. Dæmi úr kúfiskvinnslu. Læknablaðið 2002; 12: 909-12.

Könnun á líðan, vinnuumhverfi og heilsu starfsfólks í útibúum banka og sparisjóða (96 bls.) Ath!!! þetta er stór skrá (ca. 0,9 Mb)
Höfundar: Hildur Friðriksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson.
Vinnueftirlitið, rannsókna- og heilbrigðisdeild 2002.

2001
Berglind Helgadóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kolbrún Ósk Hrafnsdóttir, Kristinn Tómasson, Svava Jónsdóttir, Þórunn Sveinsdóttir: Könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks í öldrunarþjónustu (2001).

2000
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: European Network for Workplace Health Promotion/SME-Project Documentation on MOGPs: Iceland [skýrsla]. Reykjvík Vinnueftirlitið. 2000.

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Högteknologi och utveckling av den organisatoriska arbetsmiljön. Nordatlantiske konference om arbejdsmiljö i fiskeindustrien. Arbejdsmiljö. Tema Nord. 2000:581.

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Félagslegir áhættuþættir í vinnuumhverfi talsímavarða. [skýrsla]. Reykjavík, Vinnueftirlitið, Sjávarútvegsstofnun HÍ, Rannís 2000 (23 bls)

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Félagslegir áhættuþættir í fiskvinnslu. [skýrsla]. Reykjavík, Vinnueftirlitið, Sjávarútvegsstofnun HÍ, Rannís 2000 (51 bls)

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Ny teknologi och organisering av arbetet inom fiskeriet. Arbete, Människa, Miljö & Nordisk Ergonomi 2/2000 (bls 27-33)

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir: Gender construction at work in Icelandic fish plants. NORA, Nordic Journal of Women´s Studies Nr 2000:1, Vol 8 (bls. 5-16)

Berglind Helgadóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kolbrún Ósk Hrafnsdóttir, Kristinn Tómasson, Svava Jónsdóttir, Þórunn Sveinsdóttir: Könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks á leikskólum í Reykjavík [skýrsla]. Reykjavík: Vinnueftirlitið; 2000.

Hulda Ólafsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson: Óþægindi frá stoðkerfi meðal fiskvinnslukvenna sem hafa hætt störfum. Læknablaðið 2000;86:121-4 (Grein um sama efni birtist í Int J Occup Environ Health 2000;6:44-9.

Hulda Ólafsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson: Aukin óþægindi frá efri útlimum meðal kvenna í fiskvinnslu eftir tilkomu flæðilína. Læknablaðið 2000;86:115-20. (Grein um sama efni birtist í International Journal of Industrial Ergonomics 1998;21:69-77.)

Hulda Ólafsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson: Musculoskeletal symptoms among women currently and formerly working in fish filleting plants. Int J Occup Environ Health 2000;6:44-9.

Hólmfríður Gunnarsdóttir, Thor Aspelund, Vilhjálmur Rafnsson: Nýgengi krabbameina meðal verkakvenna. Læknablaðið 2000;1:30-32. (Niðurstöður áður birtar í Epidemiology 1995;6:439-41).

1999
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Barn- och ungdomsarbete i Norden. NORD 1999:23. Nordisk Ministerråd (165 bls).

Þórunn Sveinsdóttir, Hulda Ólafsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson: Óþægindi frá hreyfi- og stoðkerfi meðal starfsfólks matvöruverslana. Læknablaðið 1999;85:202-9.

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson: Nýgengi krabbameina meðal íslenskra iðnverkakvenna. Læknablaðið 1999;85(10):787-96.

Gunnarsdottir HK, Rafnsson V [gestaritstjórar]: American Journal of Industrial Medicine 1999;36/No 1/July.

Gunnarsdottir HK, Kjaerheim K, Boffetta P, Rafnsson V, Zahm SH: Women?s Health: Occupation, Cancer and Reproduction. A conference overview. Am J Ind Med 1999;36:1-5.

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Kynferði og sjávarbyggðir. Sjónarhorn félagsfræðinnar. Rannsóknir í félagsvísindum. Ritstj. Friðrik H. Jónsson Félagsvísindastofnun HÍ, Hagfræðistofnun HÍ, Háskólaútgáfan (bls.233-244)

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Að göfga manninn - en slíta konunum. Um samspil vinnuumhverfis og heilsufars. Flögð og fögur skinn. Art.is (bls. 278-281)

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir: Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum. Vinnueftirlit ríkisins og Skrifstofa jafnréttismála. Reykjavík 60 bls.

1998
Hulda Ólafsdóttir, Vilhjálmur Rafnsson: Increase in musculoskeletal symptoms of upper limbs among women after introduction of the flow-line in fish-fillet plants. International Journal of Industrial Ergonomics 1998;21:69-77.

Rafnsson V, Ingimarsson O, Hjalmarsson MD, Gunnarsdottir H.: Association between exposure to crystalline silica and risk of sarcoidosis. Occup Environ Med 1998;55:657-660.

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Thor Aspelund, Þorlákur Karlsson, Vilhjálmur Rafnsson: Mögulegir áhættuþættir brjóstakrabbameins tengdir vinnu hjúkrunarfræðinga. (Áður birt í Int J Occup Environ Health 1997;3:245-8. Occupational risk factors for breast cancer among nurses). Tímarit íslenskra hjúkrunarfræðinga, 1998;4:203-8.

Rafnsson V, Gunnarsdóttir HK.: Dödsorsaker och cancer hos läkare och jurister på Island. [Månadens artikel] Nord Med 1998;6:202-7. (Áður birt í Læknablaðinu 1998;84:107-15).

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir: Konur, vinna og heilsufar. Í: Jónsdóttir LS, Tryggvadóttir L, Haraldsdóttir S, Vilhjálmsdóttir S, editors. Heilsufar kvenna. Reykjavík: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið; 1998. Rit 1. p.33-40.

Vilhjálmur Rafnsson, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir: Dánarmein og krabbamein lækna og lögfræðinga. Læknablaðið 1998;84:107-15.

1997
Gubjörg Linda Rafnsdóttir: Man är kanske inte fysisk trött, men man är trött inom sig. Tema Nord 1997:507.

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Valkyrjur eða ambáttir? Sjálfsbjargarviðleitni íslenskra kvenna. Helga Kress og Rannveig Traustadóttir (ritstj) Íslenskar kvennarannsóknir. Háskóli Íslands og Rannsóknarstofa í kvennafræðum;1997 (bls 130-135)

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir: Identitet, kön och kunskap inom fiskeriet. Sociologisk forskning 3.97 (bls 45-58)

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir: Mortality and Cancer Morbidity among Occupational and Social Groups in Iceland [doktorsrit]. Háskóli Íslands; 1997.

Gunnarsdóttir H, Aspelund Th, Karlsson Th, Rafnsson V.: Occupational risk factors for breast cancer among nurses. Int J Occup Environ Health 1997;3:245-8.

Rafnsson V, Gunnarsdóttir H.: Lung cancer incidence among an Icelandic cohort exposed to diatomaceous earth and cristobalite. Scand J Work Environ Health, 1997;23:187-92.

1996
Yuna Zhong and Vilhjálmur Rafnsson: Cancer incidence among Icelandic pesticide users. Int J Epidemiology 1996;25:1117-1124.

Rafnsson V, Gunnarsdóttir H, Kiilunen M.: Risk of lung cancer among masons in Iceland. Occup Environ Med 1996;54:184-8.

1995
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Kvinnofack eller integrering som strategi mot underordning, - Om kvinnliga fackföreningar på Island. Lund University Press, Lund 1995 (224 bls).

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir: Anpassning och duglighet. Om arbetarkvinnors överlevnadsstrategi. Nordisk Kontakt 2.1995 (bls.83-88).

Meistaraprófsritgerð: Hólmfríður K. Gunnarsdóttir: Dánarmein og nýgengi krabbameina meðal verkakvenna. Ritgerð til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við læknadeild Háskóla Íslands. Reykjavík [M.Sc.-ritgerð]; 1995.

Gunnarsdóttir H, Aspelund Th, Rafnsson V.: Cancer incidence among female blue collar workers. Epidemiology 1995;6:439-41.

Gunnarsdóttir H, Rafnsson V.: Mortality among Icelandic nurses. Scand J Work Environ Health 1995;21:24-9.

Gunnarsdóttir H, Rafnsson V.: Cancer incidence among Icelandic nurses. J Occup Environ Med 1995;37:307-12.

Rafnsson V, Gunnarsdóttir H.: Cancer incidence among seamen in Iceland. Am J Ind Med 1995;27:187-93.

Frá Vinnueftirlitinu: Kristinn Tómasson, Hildur Friðriksdóttir og Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir.
Frá Læknaráði Landspítala-Háskólasjúkrahúss: Haukur Hjaltason, Þorsteinn Blöndal, Ólöf Sigurðardóttir, Hörður Alfreðsson og Jón Högnason
Skýrslan er 98 bls. Rannsóknin var styrkt af Læknafélagi Íslands og Læknafélagi Reykjavíkur.
Hólmfríður Gunnarsdóttir og Kristinn Tómasson: Dánarmein iðnverkakvenna. Læknablaðið 2002; 3, 195-201.