Fréttir

Grindarlausar dráttarvélar

12.8.2013

Alvarlegum slysum í landbúnaði hefur fækkað á undanförnum áratugum. Þar kemur ýmislegt til en eitt af því sem skýrir fækkunina er að tekið var á notkun grindarlausra dráttarvéla. Grindarlausar dráttarvélar voru á sínum tíma algeng sjón til sveita en sjást nú aðeins í undantekningartilvikum. Það gerist þó einstaka sinnum og gefur þá tilefni til að ítreka að dráttavélar skulu vera með öryggishúsi, öryggigrind eða veltiboga.

Eina undanþágan frá því er ef nota þarf vélarnar innanhúss og lofthæð er það takmörkuð að ekki er hægt að koma því við. Þá er leyfilegt að nota vélarnar án þessa öryggisbúnaðar en þá skal líka setja húsið, grindina eða veltibogann á strax að verki loknu.

Það er reglugerð nr.153/1986 um dráttarvélar og hlífabúnað við aflflutning frá þeim sem fjallar um þetta. Þar eru skýr ákvæði um öryggishús, öryggisgrind og veltiboga og jafnframt segir í reglugerðinni:

„Þurfi að nota dráttarvélar til vinnu innanhúss, þar sem rými leyfir ekki notkun öryggishúss eða öryggisgrindar, er heimilt að nota þær án þessa búnaðar. Þegar dráttarvélar eru notaðar við þessar aðstæður, skal eigandi eða umráðamaður dráttarvélar sjá svo um að ekki stafi hætta af við slíka vinnu. Skal hann brýna fyrir starfsmönnum að viðhafa sérstaka aðgát við áðurgreindar aðstæður og sjá svo um að öryggishús eða öryggisgrind sé sett strax á dráttarvélina að störfum loknum.“

Bent er á að hægt er að fá ýmsar minni vélar með veltibogum sem eru á löm og er því handhægt að leggja niður og reisa upp aftur, en allt krefst þetta þess að þeir sem nota tækin séu meðvitaðir um eigið öryggi og annarra og hegði sér samkvæmt því.

Vinnueftirlitið vill ítreka að öryggishús, öryggisgrindur og veltibogar eru nauðsynleg öryggistæki sem hafa löngu sannað gildi sitt. Mikilvægt er að þeir sem nota dráttarvélar slaki ekki á hvað öryggi varðar heldur haldi vöku sinni og noti eigin skynsemi til að koma í veg fyrir slys.