Fréttir
  • Hjálmar

Næstu námskeið Vinnueftirlitsins

7.1.2021

Vinnuvélanámskeið

 

12. – 14. janúar

Frumnámskeið: Námskeiðið veitir bókleg réttindi á minni vinnuvélar eins og dráttarvélar og lyftara.

26. – 28. January – english

Primary course (Frumskeið á ensku): The course grants theoretical certification for smaller sizes of working machines like tractors and fork lifts.

 

Vinnuverndarnámskeið

11. – 18. janúar

Netnámskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði: Námskeiðið er ætlað öryggistrúnaðarmönnum og -vörðum hvort sem þeir eru nýir í þeim hlutverkum eða hafa gegnt þeim lengi. Tilgangurinn er að efla þekkingu þeirra á vinnuverndarmálum þar sem áhersla er lögð á forvarnir gegn helstu áhættuþáttum í vinnuumhverfi og þróun öryggismenningar. Námskeiðið er einnig opið öðrum sem hafa áhuga á vinnuverndarmálum. Námskeiðið nemur einum og hálfum námskeiðsdegi en er aðgengilegt þátttakendum í sjö daga þannig að þeir geta hagað tímanum að vild innan þess ramma.

15. janúar

Félagslegt vinnuumhverfi: Námskeiðið er ætlað öllum sem hafa áhuga á að efla félagslegt vinnuumhverfi á vinnustöðum sínum, jafnt stjórnendum sem starfsmönnum. Á námskeiðinu er meðal annars fjallað um hvað vinnustaðir geta gert til að greina og meta áhættuþætti sem tengjast félagslega vinnuumhverfinu og hvernig efla megi sálfélagslegt öryggi á vinnustöðum. Einnig er farið yfir stefnu og viðbragðsáætlun gegn einelti og kynferðislegri áreitni á vinnustað.

22. janúar

Góð líkamsbeiting gulli betri: Stoðkerfisvandi er önnur helsta ástæða örorku á Íslandi og því mjög brýnt að vinnustaðir landsins hugi vel að líkamsbeitingu starfsmanna er þeir inna störf sín af hendi. Hér er tækifæri til að kynna sér þær forvarnir sem unnt er að grípa til á vinnustöðum til að koma megi í veg fyrir stoðkerfisvanda meðal starfsfólks en á námskeiðinu er kennd líkamsbeiting við alla vinnu, hvort sem unnið er sitjandi, standandi eða við það að lyfta byrðum.

25. janúar

Áhættumat - grunnnámskeið: Á námskeiðinu er kennd einföld og markviss aðferð við gerð áhættumats á vinnustað.

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin er að finna undir liðnum fræðsla á heimasíðu Vinnueftirlitsins vinnueftirlit.is. Skráning fer fram á slóðinni skraning.ver.is en þar er jafnframt að finna ítarlegri námskeiðslýsingar.