Fréttir

Leiðbeiningar vegna COVID-19

16.3.2020

Iceland_flagÞað eru fordæmalausar aðstæður í samfélaginu okkar og margar nýjar áskoranir sem starfsfólk stendur frammi fyrir á innlendum vinnumarkaði. Vinnueftirlitið hvetur vinnustaði landsins að huga vel að öryggi og heilbrigði starfsfólks síns eins og kostur er miðað við aðstæður.

Meðfylgjandi eru leiðbeiningar til vinnustaða um leiðir til að vernda starfsfólk sitt vegna COVID-19 smithættu.

Einnig hvetur Vinnueftirlitið fólk til að leita sér upplýsinga á covid.is.

UK_flag

In English

Guidelines regarding COVID-19

The situation now in Iceland is unprecedented and many new challenges that face our workforce. The Administration of occupational safety and health encourages all workplaces to watch out for the safety and health of their workers as much as possible in the current circumstances. 


Below are guidelines for the workplaces on how to protect their workers from possible COVID-19 infection.

Vinnueftirlitið also encourages you to seek more information on covid.is .

Polish_flag

Polsku 

Zalecenia w związku z COVID-19

Nasze społeczeństwo staje w obliczu niespotykanych wcześniej sytuacji i nowych wyzwań, z jakimi pracownicy zmuszeni są się zmagać na rynku pracy. W tej sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy zachęca zakłady pracy do w miarę możliwości, przykładania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.

Poniżej znajdują się wytyczne dla zakładów pracy w związku ze sposobami ochrony swoich pracowników, przed ryzykiem infekcji COVID-19.

Państwowa Inspekcja Pracy zachęca również do zapoznania się z informacjami na stronie covid.is