Fréttir

Fjölgun slysa í fiskvinnslu

- grundvallar öryggisbúnaður er ekki í lagi

27.3.2015

Vinnuslysum í fiskvinnslu hefur fjölgað síðustu ár. Slysin tengjast oft vélum og tækjum og algengast er að fólk yngra en 25 ára slasist. Vinnueftirlitið kallaði forsvarsmenn fiskvinnslunnar og verkalýðshreyfing-arinnar til fundar 2013 og upplýsti um stöðuna.

Vorið 2013 var sent bréf til u.þ.b. 200 fiskvinnslu-fyrirtækja með upplýsingum um ástandið og gátlisti til að fara yfir vinnuumhverfið. Í framhaldinu heimsótti Vinnueftirlitið 109 fyrirtæki. Í þessum heimsóknum voru gefin 394 fyrirmæli um úrbætur. Þetta skilaði ekki þeim árangri sem vonast var eftir, vinnuslysum í fiskvinnslu fækkaði ekki 2014.

Vinnueftirlitið ákvað í ársbyrjun 2015 að grípa til frekari aðgerða. Til að meta ástandið í greininni, var í febrúar og mars sent teymi sérfræðinga sem skoðaði ítarlega fimm stór fiskvinnslufyrirtæki í öllum landshlutum. Markmiðið var fyrst og fremst að skoða öryggisbúnað véla og tækja.

Niðurstaða þessara skoðana er að ástandið var mjög líkt á öllum stöðunum fimm.
Grundvallar öryggisbúnaður véla og tækja var allt of oft ekki í lagi.
Nokkur dæmi:

  • Algengast var að öryggishlífar væru ekki til staðar, annað hvort höfðu þær aldrei verið settar upp eða fjarlægðar síðar
  • Færibönd voru opin og á þau vantaði oft neyðarstopp
  • Víða voru opnir öxlar og öxulendar
  • Ástand og umgengni við fiskikör var verulega ábótavant
  • Neyðarlýsing var ekki til staðar eða ófullnægjandi
  • Frystiklefar uppfylltu ekki lágmarks öryggiskröfur

Í fjórum tilfellum gaf Vinnueftirlitið fyrirmæli um tafarlausar úrbætur. Fyrirtækin fengu á bilinu 20 til 36 fyrirmæli um úrbætur, þar af u.þ.b.15 fyrirmæli sem tengdust öryggisbúnaði véla og tækja. Fyrirtækin fá stuttan frest til að verða við fyrirmælum Vinnueftirlitsins um öryggi véla og tækja. Vinnueftirlitið mun heimsækja þessi fyrirtæki aftur og ganga úr skugga um að úrbótum sé lokið á fullnægjandi hátt.

Ef ástand öryggismála er ekki í lagi verður vinna stöðvuð.

Vinnueftirlitið mun heimsækja fleiri fiskvinnslufyrirtæki á næstunni og verður tekið á þeim af festu ef öryggisbúnaður véla, tækja og vinnuverndarmál eru ekki í lagi. Það er algerlega óviðunandi í upphafi 21. aldarinnar að slysum í fiskvinnslu fjölgi. Fiskvinnslan þarf að taka sig á, öryggismál í fiskvinnslu verða ekki í lagi nema að fiskvinnslan vilji það sjálf.