Reglur og reglugerðir

    

Um birtingu reglna og reglugerða

Endanleg útgáfa reglugerða er hins vegar birt í B-deild Stjórnartíðinda, sbr. 2. gr. laga nr. 64/1943 um birtingu laga og stjórnvaldsfyrirmæla. Sé misræmi milli þess texta sem hér er birtur og prentaðrar útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.

Reglur og reglugerðir sem heyra undir lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (vinnuverndarlögin):

 

Aðrar reglur og reglugerðir sem Vinnueftirlitinu er falið að hafa eftirlit með framkvæmd á og/eða snertir starfsemi þess á einhvern hátt: