Verkstjóranámskeið

Um hvað er námskeiðið

Farið er yfir ábyrgð og skyldur verkstjóra á að allur búnaður sé góður og öruggt skipulag sé ríkjandi á þeim vinnustað, sem hann hefur umsjón með.

Vinnuverndarlögin (46/1980) eru kynnt sem og helstu reglur sem settar eru í samræmi við þau.
Á námskeiðinu er farið yfir alla helstu málaflokka vinnuverndarinnar s.s. hávaða, lýsingu, inniloft, efni og efnahættur, líkamlega áhættuþætti, félagslega og andlega áhættuþætti, heilsuvernd á vinnustað, atvinnusjúkdóma, vinnuslys og slysavarnir og notkun persónuhlífa. Auk þess er fjallað um áhættumat en árið 2003 voru sett inn í vinnuverndarlögin ákvæði um að atvinnurekandi beri ábyrgð á að gert sé sérstakt skriflegt áhættumat þar sem áhætta í starfi er metin með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna.

Fyrir hverja

Verkstjóra og alla stjórnendur fyrirtækja og stofnanna.

Ávinningur

Þekking á ábyrgð og skyldum verkstjóra varðandi vinnu og vinnuumhverfi. Einnig þekking á vinnuverndarmálum og tækifæri á að bæta hjá sér vinnuumhverfið, fækka slysum og veikindadögum, stuðla almennt að betri líðan starfsmanna.

Hvernig

Hvert námskeið er 3 klukkustundir og byggist upp á fyrirlestrum, myndum,myndböndum og hópverkefnum.

Hvenær?

Næstu námskeið og skráning á námskeið