Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði

Vinnueftirlitið heldur reglulega námskeið um vinnuvernd fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði og aðra þá sem hafa áhuga á vinnuverndarmálum og vilja bæta hjá sér vinnuumhverfið. Námskeiðið er á kostnað atvinnurekanda, sbr. 8. og 9. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (Vinnuverndarlögin).  

Námskrá vinnuverndarnámskeiðs fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði

Á námskeiðinu er farið yfir alla helstu málaflokka sem varða vinnuumhverfi starfsmanna s.s. hávaða, lýsingu, inniloft og loftræstingu, efni og efnaáhættur, öryggi véla og tækja, líkamlega áhættuþætti, félagslega og andlega áhættuþætti, heilsuvernd á vinnustað, vinnuslys og slysavarnir og notkun persónuhlífa. Vinnuverndarlögin (nr. 46/1980) eru kynnt sem og reglur sem settar eru í samræmi við þau.

Fjallað er um hvernig haga skuli gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Leiðbeint um gerð áhættumats og áætlunar um heilsuvernd sem felur m.a. í sér forvarnaáætlun, stefnu og viðbragsáætlun vegna eineltis, áreitni og ofbeldis á vinnustöðum.

Ávinningur af námskeiðinu er aukin þekking á vinnuverndarmálum og tækifæri til að bæta hjá sér vinnuumhverfið, fækka slysum og veikindadögum og stuðla almennt að betri líðan starfsmanna.

Námskeiðin eru haldin í Reykjavík í húsnæði Vinnueftirlitsins að Dvergshöfða 2, auk þess sem boðið er uppá netnámskeið.

Staðnámskeiðið er 12 tímar, kennt á tveim dögum frá 9:00 – 16:00 (hádegishlé milli 12:00 og 13:00). Netnámskeið eru í boði tvisvar í mánuði samkvæmt auglýstri dagskrá og eru aðgengileg þátttakendum í 7 daga. Námsgögnin verða aðgengileg þátttakendum við upphaf námskeiðs.

Námskeiðsgjald greiðist af atvinnurekanda samkvæmt reikningi eftir skráningu. Verð á námskeiðum eru skv. gjaldskrá Vinnueftirlitsins .

Skráning á námskeið

Frekari upplýsingar um námskeiðin, verð og skráningu er er hægt að fá á skrifstofum Vinnueftirlitsins í síma 550 4600 eða á netfanginu fraedsla@ver.is