ADR námskeið

Námskeiðin flokkast í;

 • þriggja daga grunnnámskeið, samtals 18 tímar (hver tími er 45 mín), sem allir verða að byrja á að taka og veitir réttindi til að flytja hættulegan farm sem stykkjavöru fyrir utan geislavirk efni og sprengifim efni
 • tveggja daga framhaldsnámskeið til að öðlast réttindi til að flytja hættulegan farm í tönkum
 • eins dags framhaldsnámskeið sem veitir réttindi til að flytja geislavirkan farm
 • eins dags framhaldsnámskeið sem veitir réttindi til að flytja sprengifiman farm.

Réttindin gilda í 5 ár en framlengja má þau ef viðkomandi hefur setið endurmenntunarnámskeið áður en þau renna út. 

Námsefni:

 ADR-handbók

Öllum námskeiðunum lýkur með prófi. 

ADR-námskeið fyrir ökumenn sem flytja hættulegan farm

Námskeiðið er bæði bóklegt og verklegt og lýkur með prófi. Eftir grunnnámskeið, sem allir verða að sitja, er val um þrjú framhaldsnámskeið eftir því hvaða réttinda viðkomandi vill afla sér til viðbótar:

Grunnnámskeið, 3 dagar (18 tímar), veitir réttindi til flutnings á stykkjavöru, þó ekki sprengifim eða geislavirk efni. 

 • Viðbótarnámskeið við grunnnámskeið, 2 dagar (12 tímar), veitir réttindi til flutnings á efnum í tanki
 • Viðbótarnámskeið við grunnnámskeið, 1 dagur (8 tímar), veitir réttindi til flutnings á sprengifimum efnum
 • Viðbótarnámskeið við grunnnámskeið, 1 dagur (8 tímar), veitir réttindi til flutnings á geislavirkum efnum

Innifalið í námskeiðinu er verkleg kennsla í skyndihjálp og notkun slökkvitækja.

Verð (sjá verðskrá).

ADR-námskeið
Vinnueftirlitið mun halda eftirfarandi námskeið í Reykjavík ef næg þátttaka fæst fyrir þá er öðlast vilja réttindi til að flytja hættulegan farm á Íslandi og annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu og víðar í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi:

 • Flutningur á stykkjavöru (grunnnámskeið):  24.-26. sept. 2018
 • Flutningur í/á tönkum: 27. sept. 2018
 • Flutningur á sprengifimum farmi: 29. sept. 2018

 • Flutningur á stykkjavöru (grunnnámskeið):  19.-21. nóv. 2018
 • Flutningur í/á tönkum: 22. nóv. 2018
 • Flutningur á sprengifimum farmi: 24. nóv. 2018
Ljúka þarf grunnnámskeið (Flutningur á stykkjavöru) áður en hægt er að taka þátt í hinum námskeiðunum.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í síðasta lagi í hádeginu  miðvikudaginn 22. nóv. 2017.

Skráning á slóðinni http://skraning.ver.is.
Nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins Dvergshöfða 2, Reykjavík, s. 550 4600.

ADR endurmenntunarnámskeið fyrir ökumenn sem flytja hættulegan farm

Samkvæmt reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi er gildistími ADR-skírteinis ökumanns sem annast flutning á hættulegum farmi 5 ár. Heimilt er að framlengja gildistímann um fimm ár í senn hafi handhafi ADR-skírteinisins á síðustu tólf mánuðum áður en gildistíminn rann út lokið endurmenntunarnámskeiði og staðist próf í lok þess. Til að að endurnýja réttindi fyrir flutninga á hættulegum farmi í tönkum og/eða flutning á sprengifimum farmi og/eða flutning á geislavirkum farmi verður viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir stykkjavöruflutninga (grunnnámskeið).

Áætlun endurmenntunarnámskeiða:

Egilsstaðir

DagsetningGrunnnámskeiðTankanámskeiðSprengifim Geislavirk
12.-14. nóvemberXXX 

Reykjavík

DagsetningGrunnnámskeiðTankanámskeiðSprengifimGeislavirk
15. - 17. ágúst.XXX 
14. - 16. nóv.XXX 

Næstu námskeið á dagskrá og skráning á námskeið er á slóðinni: http://skraning.ver.is 


Nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins, Dvergshöfða 2, Reykjavík, sími 550 4600 .