Notkun málningaruppleysa með díklórmetan

Námskeiðið er ætlað fagmönnum sem hyggjast vinna með málningaruppleysiefni sem innihalda díklórmetan.

Námskeiðið veitir þekkingu um heilsuhættur af díklórmetan, hvernig á að hafa stjórna á áhættunni og verjast skaða við vinnu með efnin.

Námsþáttalýsing:

 • Hættuleg efni, merking, meðferð
  - Efnahættur. Efnaáhrif á líkamann. Merkingarkerfi. Meðferð og geymsla.
 • Heilbrigðisáhættur díklórmetan
  - Áhrif á líkama/líffæri. Sjúkdómahættur. Ástæður banns við notkun
 • Stjórn loftmengunar við notkun málningaruppleysa með díklórmetan
  - Staðbundið afsog. Loftræsting vinnurýmis. Vinna við kör. Mengunarmörk
 • Líkamsvarnir við notkun málningaruppleysa með díklórmetan
  - Líkamshlífar: Hlífðarfatnaður, hanskar, öndunarvarnir, augnvarnir, andlitsvarnir
 • Valkostir við að leysa upp/strípa málningarhúðir
  - Önnur klórvetniskolefni. Lífrænir leysar. Basísk ætiefni. Ný efni. Kostir/ókostir.
 • Öruggt verklag við vinnu með málningaruppleysa
  - Slettuvarnir. Umbúnaður/ílát vökva. Úrgangur.
 • Mat áhættu við notkun hættulegra efna
  - Áhættumatsgerð. Öflun upplýsinga. Netið. Magn- og gæðagreining á efnahættum

Lengd: ½ dagur