Fræðsla

  • Kennslustofa

Reglulega eru haldin námskeið um ýmis málefni er lúta að vinnuvernd.
Einnig halda sérfræðingar Vinnueftirlitsins fyrirlestra á vinnustöðum um margs konar vinnuverndarmálefni.

  • Námskeið um vinnuvernd er fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði og aðra þá sem hafa áhuga á vinnuverndarmálum og vilja bæta hjá sér vinnuumhverfið.
  • Vinnuverndar- og réttindanámskeið fyrir bændur er hefðbundið vinnuvélanámskeið en það er lagað að þörfum bænda.
  • Áhættumatsnámskeið eru fyrir alla sem þurfa að gera áhættumat og einnig þá sem hafa áhuga á að kynna sér gerð áhættumats á vinnustöðum eða vilja bæta við sig þekkingu á því sviði.

Sérstakar fyrirspurnir eða óskir um námskeið er hægt að senda á netfangið vinnueftirlit@ver.is


Námskeið í vinnuvernd

Reglulega eru námskeið um ýmis málefni er lúta að vinnuvernd. Einnig halda sérfræðingar stofnunarinnar fyrirlestra á vinnustöðum um margs konar vinnuverndarmálefni.

Nánar

Vinnuvélanámskeið

Frumnámskeið er námskeið fyrir minni vinnuvélar sem eru haldin reglulega allt árið um kring. Byggingakrananámskeið eru haldin þegar nægur fjöldi hefur safnast á biðlista.

Nánar

Námskeið um efni og efnanotkun

ADR-réttindanámskeið (flutningur á hættulegum farmi), sprenginámskeið (réttindanámskeið fyrir að mega stunda sprengivinnu)og asbestsnámskeið (réttindanámskeið fyrir minniháttar asbestniðurrif).

Nánar

Fræðsluerindi og fyrirlestrar úti á vinnustöðum

Fræðsludeildin býður upp á fræðslu úti á vinnustöðum fyrir starfsmenn og stjórnendur. Fræðsluerindin geta verið um ýmsa þætti vinnuverndar allt eftir óskum viðkomandi.

Nánar