Námskeið

ADR - námskeið

Námskeið Lengd     Réttindi Verð
Grunnnámskeið 3 dagar Flutningur stykkjavöru, ekki þó sprengifim efni né geislavirk efni 65.000,-
Tankaflutningur 2 dagar Flutningur í tönkum (t.d. olía, bensín, tjara) 39.000,-
Sprengifim efni (flokkur 1) 1 dagur Flutningur á sprengifimum efnum 18.000,-
Geislavirk efni (flokkur 7) 1 dagur Flutningur á geislavirkum efnum 18.000,-

Greitt er sérstaklega fyrir útgáfu ADR-skírteina, skv. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits og þjónustustörf Vinnueftirlitsins, gjaldliðir 110 og 111.

ADR endurmenntun

Námskeið Lengd  Verð
Grunnnámskeið 1 dagur 26.500,-
Tankaflutningur 1 dagur 20.500,-
Sprengifim efni (flokkur 1) 1 dagur 18.000,-
Geislavirk efni (flokkur 7) 1 dagur 18.000,-

Afsláttur er veittur ef fyrirtæki sjá um húsnæði, kennslubúnað og skráningu (útvegun) nemenda.

Öryggistrúnaðarmannanámskeið

Námskeið  Lengd  Verð
Vinnuverndarnámskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði 2 dagar 40.500,-

Þjónustuaðilar í vinnuvernd

Námskeið Lengd Verð
Þjónustuaðilar í vinnuvernd 2,5 dagur 67.500,-

Ýmis stutt vinnuverndarnámskeið

Námskeið  Lengd  Verð
Áhættumat fyrir lítil fyrirtæki, Efnanoktun á rannsóknarstofum, Efnanotkun á vinnustað og áhættumat, Einelti - stefna og viðbragðsáætlun, Eldhús og mötuneyti, Fallvarnir - vinna í hæð, Kælikerfi fyrir fiskvinnslu, Líffræðilegir skaðvaldar, Líkamlegir áhættuþættir við vinnu, Vinna í lokuðu rými,  Þrýstibúnaður - öryggi, Vinnuverndarnámskeið fyrir stjórnendur, Vinnuverndarnámskeið fyrir verkstjóra, Öryggismenning, Öryggisstjórnkerfi 3 kennslust. 17.500,-
Áhættumat - grunnnámskeið 6 kennslust. 28.500,-
Vinnuslys og slysaskráning,
Hönnun og vinnuvernd
4 kennslust.  22.000,-
Hættur við jarðorkuvinnslu I og II 4 kennslust. 26.000,-
Umhirða katla 6 kennslust. 26.500,-

Vinnuvélanámskeið

Námskeið  Verð
Byggingakrananámskeið 38.500,-
Frumnámskeið 43.000,-
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, einn réttindaflokkur 24.000,- 
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, tveir réttindaflokkar 31.000,-
Sérnámskeið um stjórnun vinnuvéla, þrír réttindaflokkar 38.500,-
Brúkrananámskeið C flokkur   9.000,-

Sé sérstaklega óskað eftir að vinnuvélanámskeið sé haldið eftir kl. 16:00 eða um helgar leggst 40% álag á þau. Ferðakostnaður greiðist af verkbeiðanda.

Önnur námskeið sem veita réttindi

Námskeið  Verð
Námskeið um meðferð sprengiefna 110.500,-
Námskeið um meðhöndlun asbests 18.500,-