Störf í boði hjá Vinnueftirlitinu

- vilt þú slást í hópinn?

 

Hjá Vinnueftirlitinu starfar öflugur hópur sérfræðinga við fjölbreytt og spennandi störf.  Við kappkostum að bjóða starfsfólki upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi ásamt tækifærum til að auka færni sína og þróast í starfi.

Laus störf eru ávallt auglýst og má finna á Starfatorgi og hér að neðan. Við hvetjum áhugasama til að fylgjast með starfsauglýsingum þar.


Eftirlitsmaður við véla-og tækjaeftirlit hjá Vinnueftirlitinu

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða eftirlitsmann til starfa við véla- og tækjaeftirlit í Reykjavík. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Vinnuvéla- og tækjaeftirlit, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
 • Fræðsla á námskeiðum

Hæfnikröfur

 • Iðnmenntun, t.d. bifvélavirkjun, vélvirkjun eða vélfræðimenntun
 • Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, s.s vinna við rekstur og/eða viðhald á eimkötlum, þrýstibúnaði og vinnuvélum
 • Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
 • Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 • Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
 • Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
 • Tölvufærni
 • Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert. Um er að ræða 100% starf með aðsetur í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Vinsamlegast sækið um starfið á vef Starfatorgs, með því að smella hér.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2017

Nánari upplýsingar veitir Magnús Guðmundsson, mg@ver.is eða í síma 550 4695 .

Til baka

 

Sérfræðingur í Efna- og hollustuháttadeild Vinnueftirlitsins

Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í Efna og hollustuháttadeild með starfsstöð í Reykjavík

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Verkefnastjórnun og þátttaka í verkefnum sem tengjast fagsviðum deildarinnar
 • Stjórnsýsla og skipulagning eftirlits með vinnustöðum sem falla undir reglugerð um varnir gegn stórslysum
 • Mælingar á eðlisfræðilegum áhættuþáttum í vinnuumhverfinu
 • Þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar með áherslu eðlis og efnafræðilega tengda þætti vinnuverndar
 • Stuðningur við eftirlit með áherslu á eðlis og efnafræðilega tengda þætti vinnuverndar

Hæfnikröfur

 • Háskólamenntun í efnafræði, efnaverkfræði, eðlisfræði, byggingarfræðing, eða rafmagns tækni/verkfræði
 • Þekking og reynsla af vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
 • Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna
 • Færni í framsetningu upplýsingaefnis
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Fræðagarður hafa gert. Starfshlutfall er 100%

Vinsamlegast sækið um starfið á vef Starfatorgs, með því að smella hér.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2017

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Helgason - jh@ver.is - 5504600

Til baka


Eftirlitsmaður við véla-og tækjaeftirlit á Vesturlandi

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða eftirlitsmann til starfa við véla- og tækjaeftirlit á Vesturlandi með aðsetur á Akranesi. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Vinnuvéla- og tækjaeftirlit, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
 • Fræðsla á námskeiðum

Hæfnikröfur

 • Iðnmenntun, t.d. bifvélavirkjun, vélvirkjun eða vélfræðimenntun
 • Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, s.s vinna við stjórn og/eða viðgerðir vinnuvéla
 • Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
 • Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 • Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
 • Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
 • Tölvufærni
 • Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Stéttarfélag Vesturlands hafa gert.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Vinsamlegast sækið um starfið á vef Starfatorgs, með því að smella hér.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2017

Nánari upplýsingar veitir Magnús Guðmundsson, mg@ver.is eða í síma 550 4695 .

Til baka

 

Eftirlitsfólk óskast til starfa í Reykjavík og á Austurlandi

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða eftirlitsfólk til starfa við fyrirtækjaeftirlit í Reykjavík og á Austurlandi með aðsetur á Egilsstöðum. Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að hluta til.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
 • Rannsókn vinnuslysa
 • Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuverndar

Hæfnikröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á tækni-, heilbrigðis- eða félagssviði
 • Þekking og reynsla sem nýtist í starfi
 • Góð greiningarhæfni
 • Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
 • Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 • Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur
 • Tölvufærni

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Vinsamlegast sækið um starfið á vef Starfatorgs, með því að smella hér.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 06.03.2017

Nánari upplýsingar veitir Svava Jónsdóttir, svava@ver.is eða í síma 550 4600.

Til baka

 

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og byggir starf sitt á  samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna. Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980.