Störf í boði hjá Vinnueftirlitinu

- vilt þú slást í hópinn?

Hjá Vinnueftirlitinu starfar öflugur hópur sérfræðinga við fjölbreytt og spennandi störf.  Við kappkostum að bjóða starfsfólki upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi ásamt tækifærum til að auka færni sína og þróast í starfi.

Laus störf eru ávallt auglýst og má finna á Starfatorgi og hér að neðan. Við hvetjum áhugasama til að fylgjast með starfsauglýsingum þar eða hér á heimasíðu Vinnueftirlitsins.

Vinnueftirlitið óskar að ráða eftirlitsmann til starfa við  tækja- og vélaeftirlit á Vesturlandi

Helstu verkefni eru:

  • Tækja- og vinnuvélaeftirlit, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
  • Fræðsla á námskeiðum

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Tæknimenntun, t.d. vélfræði, vélvirkjun eða bifvélavirkjun
  • Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, s.s. vinna við stjórn og/eða viðgerðir vinnuvéla
  • Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
  • Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
  • Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
  • Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
  • Tölvufærni
  • Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur

Um er að ræða 100 % starf með aðsetur að Stillholti 18, 300 Akranesi. Eftirlitssvæðið nær yfir Vesturland. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Vinsamlegast sækið um starfið hér á heimasíðu Vinnueftirlitsins..

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Guðmundsson s.550 4600.

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og byggir starf sitt á  samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna. Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980.